Communicatie Ouders/ Parro

Communicatie ouders 

Op de Springplank communiceren wij met onze ouders via de Parro. Parro is een app die ouders en leerkrachten kunnen downloaden op hun telefoon of tablet. Parro is ook beschikbaar op computer of laptop via talk.parro.com.

Om in te loggen als ouder klik hier
 
Waarom een app
Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Het uitwisselen van privé-telefoonnummers en het vormen van WhatsAppgroepen vinden veel ouders en leerkrachten niet wenselijk. Parro is een prettig en AVG-proof alternatief. Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Bijvoorbeeld een vraag om ouderhulp, of wat praktische informatie over groepsactiviteiten. Er staat ook een kalender op, waar bijzondere activiteiten in vermeld staan. De leerkracht kan foto's delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over een bepaald thema waar de groep aan werkt. De Nieuwsbrief (maandelijks) blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op tijd op de hoogte bent van bijzondere data. Wij vragen u daarom de Nieuwsbrief steeds goed te blijven lezen. 

Gesprekplanner
Een onderdeel van Parro is het plannen van de 10-minutengesprekken. Leerkrachten zetten de uitnodiging uit om de gesprekken in te plannen. Ouders met meerdere kinderen krijgen de mogelijkheid om eerder te plannen, zodat ze meer kans hebben om de gesprekken aansluitend te plannen. Er kan één gesprek per kind gepland worden.  Na een paar dagen sluit de inschrijving en zal de leerkracht de overige gesprekken inplannen.
 
Een paar tips voor het gebruik van Parro
Parro is echt alleen bedoeld voor korte mededelingen. Als u iets over uw kind wilt bespreken, doe dit dan persoonlijk: pak de telefoon (na schooltijd) of maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprekje. We vinden het belangrijk dat communicatie tussen ouders en leerkrachten vlot verloopt, maar leerkrachten zijn natuurlijk niet 24/7 bereikbaar. Buiten hun werktijden om, kunnen zij Parro uitzetten. Verwacht daarom niet direct antwoord van een leerkracht. Overdag zijn de leerkrachten aan het werk met de kinderen, of in bespreking met collega's of ouders. Bij bijzonderheden die de leerkracht echt snel moet weten is het daarom raadzaam om direct contact op te nemen met school, via de schooltelefoon.
 
Verschillende opties
U kunt zelf een gesprek starten met de leerkracht en de leerkracht kan u persoonlijk een berichtje sturen. U kunt dan antwoorden. De leerkracht kan ook een mededeling doen of een foto delen met alle ouders van de groep. 
 
Starten met Parro
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer, laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: talk.parro.com
Meld u aan met de code die u heeft ontvangen op uw mailadres. Via 'profiel' kunt u de app naar uw wensen instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een melding. Heeft u nog vragen, vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de leerkracht. Op  support.parro.com vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.