MR

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie leerkrachten namens het team en drie ouders. De directeur is namens het bestuur op uitnodiging van de MR aanwezig bij de vergaderingen.

Als uw kind langer dan één jaar op De Springplank zit, kunt u zich hiervoor opgeven. De medezeggenschapsraad praat mee, geeft adviezen en beslist mee over zaken als benoemingen, ontslag, schoolplan en vakantieregeling. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het MR-reglement. De oudergeleding doet dit namens de ouders, personeelsgeleding namens het personeel en de directie is de contactpersoon namens het bestuur.

Heeft u als ouder een opmerking over het beleid van de school, dan kunt u vanzelfsprekend terecht bij de directie, maar ook bij de MR. Mail naar mr@kbsdespringplank.nl