Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten


Brede School de Springplank biedt een uitgebreid aanbod aan naschoolse activiteiten. De meeste activiteiten hebben een sportief karakter en sluiten daarmee aan op het profiel van onze school: sport.

Soms nemen we ook creatieve of talige activiteiten op in het aanbod. Voorbeelden van naschoolse activiteiten zijn: yoga, schaken, knutselen en dansen. 

Deelname aan de naschoolse activiteiten is vrijwillig. Voor de activiteiten wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Bij de naschoolse sportactiviteiten ligt dit bedrag altijd vast: €10,- voor 8 lessen. Ouders worden per mail geinformeerd over startende activiteiten.