Schooltijden

De schooltijden: 
 

Maandag 8.30-14.30
Dinsdag 8.30-14.30
Woensdag  8.30-12.15
Donderdag  8.30-14.30
Vrijdag  8.30-14.30 


Vijftien minuten voor de aanvang van de lessen gaan de schooldeuren open, om 08:15. Wij verwachten dat iedereen op tijd in de klas is, zodat de lessen om 08:30 kunnen beginnen. De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde.
 

Het vakantierooster 2020-2021: 
 

Herfstvakantie 10 oktober 18 oktober
Kerstvakantie  19 december 3 januari
Voorjaarsvakantie 20 februari 7 maart
Goede vrijdag 2 april  
Pasen 4 april 5 april
Koningsdag 27 april   
Meivakantie 1 mei 16 mei 
Hemelvaart 13 mei  
Pinksteren  23 mei 24 mei 
Zomervakantie 9 juli  22 augustus


Studiedagen: 
 

Vrijdag 2 oktober KBA studiedag 
Vrijdag 30 oktober Studiedag
Vrijdag 18 december Studiedag, voor de Kerstvakantie
Donderdag 1 april Studiedag, voor Goede vrijdag
Maandag  21 juni  Studiedag
Vrijdag  9 juli  Studiedag, voor de Zomervakantie

*Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.