Voorschool/BSO

De Voorschool

De voorschool wordt beheerd door “Stichting Impuls”. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar komen drie ochtenden en twee middagen naar de voorschool. De kinderen leren spelenderwijs om te gaan met hun leeftijdgenootjes en spelmateriaal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan taalontwikkeling. De vakanties van de voorschool zijn dezelfde als die van de school. Het leren van kinderen op de voorschool sluit aan op die van de groep 1 op De Springplank. Omdat we met dezelfde methode werken (Peuterplein en Kleuterplein) is er een doorlopende leerlijn. 
 

Naschoolse opvang (BSO)

In ons gebouw is naast de voorschool ook de naschoolse opvang gevestigd. Stichting Impuls beheert hier “Kindercampus de Springplank”. Voor meer informatie over zowel de voorschool als de kindercampus: Stichting Impuls 020-5158800 of op de website: impuls.nl