Werkwijze

De werkwijze


EDI 

De Springplank gebruikt het directe instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie). Deze manier van instructie geven helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. Op deze manier zijn alle leerlingen betrokken bij elke les. 


Een EDI les heeft de volgende onderdelen:
• Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
• Uitleggen: lesgeven door te vertellen.
• Voordoen: lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.
• Hardop denken: lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten.

Coöperatief werken

Wij zetten veel coöperatieve werkvormen in. Dat betekent dat onze leerlingen met en van elkaar leren door veel samen te werken.