Ziek melden

Ziek melden

Het kan natuurlijk zijn dat uw kind een keertje ziek is.
U heeft als ouder twee opties om dit te melden:

 

1. Bel tussen 8.00 en 8.15 uur naar de school en geef het door aan onze huismeester (Abdelhak) 
Dit kan per telefoon: 020-6162553. 

2. Stuur een privébericht via Parro naar de groepsleerkracht van uw kind.

De ziekmelding wordt altijd door ouders / verzorgers gedaan en niet door de leerling zelf.