Zorgprofiel

Zorgprofiel

Passend onderwijs

De beste ondersteuning die wij onze leerlingen kunnen geven, is de zorg voor een goed pedagogisch klimaat waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dat zien wij als basisvoorwaarde. 

Daarnaast hebben wij voor De Springplank een ondersteuningsprofiel opgesteld, zodat we binnen de wijk Bos en Lommer met een wijkgericht aanbod kunnen komen. Zo zijn wij er voor ieder kind. 

Ons uitgangspunt is dat niet ieder kind in hetzelfde tempo leert en zich en op hetzelfde niveau bevindt. Daar houden we in de groepen zoveel mogelijk rekening mee, o.a. door te werken met drie instructiegroepen.

Extra ondersteuning

Daarnaast kunnen sommige leerlingen extra ondersteuning gebruiken. Dat gebeurt onder meer door extra of ander werk, remedial teaching, gedragstraining en Denklab/computerprogrammeren voor meerkunners in de midden - en bovenbouw. 
 

Bij het bepalen van de  onderwijsbehoeften van elk kind kijken wij naar: 

  • stimulerende factoren (wat kan het kind al, wat zijn de sterke kanten?)
  • belemmerende factoren (wat gaat niet goed, wat werkt tegen?)
  • wat kunnen we vervolgens, hoe inzetten om uit het kind te halen wat er in zit.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.